ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД , СОФИЯ » Бизнес каталог

Категории: Архитектура и проектиране, Геология и екология, Сондажи

ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД , СОФИЯАдрес
гр. София , кв. Враждебна , ул. 1 № 25


GSM: 0898 659 690 0898 659 695
Website: http://www.geotehnica.com

Информация за фирмата

Photo of ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД , СОФИЯ

Геотехника Инеженеринг ООД е с дейност геофизични изследвания , инженерно – геоложки работи и полеви геомеханични тестове .

Екипът на фирмата е квалифициран да работи в областта на хидро – геоложките , геофизичните и лабораторни работи , които са необходими за правилното функциониране на компаниите , занимаващи се с хидротехническо , промишлено и гражданско строителство .

 

Геотехника Инженеринг ООД  притежава необходимата апаратура за извършване на дейността си :

 

 • апаратура за геофизични изследвания
 • оборудване за полеви геомеханични тестове
 • автосонди – УРБ 2 А2 , УРБ 2,5 А , СКБ 4 – за извършване на проучвателно ядково сондиране , изграждане на пиезометри , прокарване на сондажни кладенци , направа на изливни пилоти
 • стационарни сонди – БСК , мобилна мини сонда
 • други машини и апарати , необходими за извършване на качествени услуги

 

Инженерно – геоложки и хидроложки проучвания :

 

 • събиране , обработване и анализиране на информация
 • изготвяне на становища , засягащи хидротехнически проблеми , след като са направени всички геофизнични изследвания и полеви геомеханични тестове
 • изясняване на причините за различни филтрационни проблеми
 • авторски надзор и експертизи

 

Видове изследвания в областта на геологията и геофизиката :

 

 • полеви геомеханични изследвания
 • полеви геофизични изследвания
 • сеизмични изследвания
 • полеви проучвателни работи
 • сеизмичен каротаж инклинометрия
 • проучвателно сондиране и вземане на проби
 • сондажи и пиезометри
 • опитни филтрационни работи

 

Геотехника Инженеринг ООД разполага и със собствена лаборатория земна и скална механика , където се извършват :

 

 • земно – механични и скално механични изпитвания
 • изпитвания на насипни строителни материали
 • изследване на добавъчни материали за пътното строителство
 • ултразвукови изследвания

 

За връзка и информация за предлаганите услуги , може да се обадите на посочените телефони.

Сподели страницата

FacebookMore...