ГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ » Бизнес каталог

Категории: Архитектура и проектиране, Геология и екология, Сондажи

ГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТАдрес
гр. Бургас , ул. Шейново 3 , офис 208


GSM: 0889 466 876


Информация за фирмата

Photo of ГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

Фирма Геолабхидростройпроект Бургас е с дейност инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания , сондажи за вода и лабораторни изследвания на земни проби .

 

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО :

 

  • фирмата предлага на своите клиенти проучвателно сондиране , вземане на проби , изготвяне на доклади и проекти

 

СОНДАЖИ ЗА ВОДА :

 

  • узаконяване , водовземане и водоползване от сондажи
  • проектиране на водоснабдителни сондажи
  • независим контрол при изграждане на сондажи

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМНИ ПРОБИ :

 

  • извършва се изследване на физико – механични показатели на строителни почви

 

Геолабхидростройпроект разполага с екип от специалисти , на които можете да се доверите за всякакви консултации .

За повече информация , ползвайте посочения телефон .

Сподели страницата

FacebookMore...